Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

maciekp
09:31
3500 344c 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
maciekp
09:31
maciekp
09:30
maciekp
09:28
2875 291e 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
maciekp
09:28
9029 dd91 500
Reposted fromelegy elegy viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
maciekp
09:24
maciekp
09:24
maciekp
09:20
0942 ef6f
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom via8agienny 8agienny
maciekp
09:20
maciekp
09:18
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
maciekp
09:18
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
Reposted fromavooid avooid viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
maciekp
09:18
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viazmora zmora
maciekp
09:18
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viazmora zmora
maciekp
09:16
1590 647b
Reposted fromursa-major ursa-major via8agienny 8agienny
09:13
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— obecność to największy prezent
Reposted fromsoplica soplica vialudzo ludzo
maciekp
09:12
Kłamstwo jest fałszowaniem własnych myśli, zniekształcaniem swoich sądów - co innego myślimy, co innego mówimy. Takim fałszowaniem myśli negujemy zarówno wartość samego siebie, jak i wartość osoby, którą okłamujemy. Z każdym kłamstwem coraz bardziej. Jeśli ktoś kogoś okłamuje, to niezależnie od tego, jak dobrymi intencjami by to tłumaczył, w swoich oczach tę drugą osobę pozbawia inteligencji ("nie zrozumiałaby tego", "skoro tego sam nie widzi", "widać chce w to wierzyć") oraz dojrzałości i zdolności do samokontroli ("byłoby jej przykro", "nie zniósłby tego", "wpadłaby w szał", "zrobiłaby coś głupiego").  
— Wojciech Wypler, Anatomia zdrady.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
maciekp
09:10
Poland
Reposted fromnaich naich viaSardion Sardion
maciekp
09:10
9480 39fa
Reposted frommangoe mangoe viaSardion Sardion
maciekp
09:09
7956 0ed8 500
Reposted frommeem meem viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
maciekp
09:09
8957 54df 500
Noc jak każda inna...
Reposted fromissul issul viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl