Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

19:13
4706 d6f6
Reposted fromSkydelan Skydelan viaendlesslove16 endlesslove16
maciekp
19:13
0544 cc25 500
Reposted frompiehus piehus viaall-about-kate all-about-kate
maciekp
11:21
6395 a9c2
Reposted fromRockYourMind RockYourMind via8agienny 8agienny
maciekp
11:19
Reposted fromhighlmittel highlmittel viasstefania sstefania
maciekp
11:19
0734 3963 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
maciekp
11:19
1713 e902 500
http://41.media.tumblr.com/fe2b5085ba07a5f3138df6b3522dc1b9/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro2_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/4fa4cddcf2aea74797ccd2709a2d6146/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro3_1280.jpghttp://40.media.tumblr.com/bb888f126bccb52d74b053ce5fd9f8d7/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro4_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/63e960c40403e6d6edc1027f340eb673/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro6_1280.jpghttp://41.media.tumblr.com/d20b1fcdb06cf3fb5515567402ee5026/tumblr_nntbn1Uz3j1qbo1fro5_1280.jpg
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viapwg pwg
maciekp
11:18
8732 7b9f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maciekp
11:17
maciekp
11:17
5786 c9ee 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
maciekp
11:16
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianezavisan nezavisan
11:16
4737 3604 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianezavisan nezavisan
maciekp
11:14
8381 ffe6 500
Reposted fromteijakool teijakool viasstefania sstefania
maciekp
09:24
2083 0c07 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOhSnap OhSnap
maciekp
09:24
0753 f559 500
Reposted fromnazarena nazarena
maciekp
09:23
7138 db10 500
Reposted fromtfu tfu viaSardion Sardion
maciekp
09:22
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadrozdzi drozdzi
maciekp
09:22
1503 a9e2
Reposted fromtichga tichga viadrozdzi drozdzi
maciekp
09:22
"Zdolność do tworzenia bliskich, międzyludzkich relacji jest jednym z filarów poczucia własnej wartości, które to poczucie również (jak potwierdzają liczne badania) łagodzi lęk związany ze świadomością śmierci." 
prof. Mario Mikulincer
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
maciekp
09:22
maciekp
09:21
"W pewnym wieku" spotykając ciekawego faceta zaczynasz się modlić w duchu "proszę, nie okaż się popaprańcem". Bo wygląda to zbyt obiecująco żeby mogło być prawdziwe. Ale w gruncie rzeczy lubisz ludzi, nawet popaprańcow, sama jesteś ciekawym przypadkiem, więc chociaż się nie boisz. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl