Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

maciekp
23:19
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viatobecontinued tobecontinued
maciekp
23:19
9187 2bf9 500
Reposted fromregcord regcord viaSardion Sardion
maciekp
23:18
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
maciekp
23:16
1781 d2a9
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
maciekp
23:15
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viacytaty cytaty
maciekp
23:15
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viasecalecornutuum secalecornutuum
maciekp
23:12
4917 0ca1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainzynier inzynier
maciekp
23:11
Reposted frompleple pleple viapwg pwg
maciekp
23:05
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viakrolfasolek krolfasolek

June 08 2018

maciekp
16:15
9363 ab61 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
maciekp
16:14
9578 438a 500
Reposted fromZircon Zircon viainzynier inzynier
maciekp
16:13
9643 4592 500
maciekp
16:13

The 4 stages of sleep

June 07 2018

maciekp
14:40
Reposted fromAluslaw Aluslaw vialte lte
maciekp
14:40
maciekp
14:39
2955 0882
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vianiedoskonalosc niedoskonalosc
maciekp
14:39
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
maciekp
14:39
4043 440e 500
maciekp
14:39
6680 70cd
Reposted fromesthrelle esthrelle viadrozdzi drozdzi
maciekp
14:39
9262 dcd8 500
Reposted fromseaweed seaweed vialte lte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl